11/09 2559

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ พร้อมใจถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ พร้อมใจถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์กว่า 70 ปี