Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์84 หมู่ 13 ถนน แจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน

ภาพกิจกรรมภายในปีการศึกษา 2560

Untitled Document


จัดอบรมขยายผล

พัฒนาครูประยุกต์ใช้สื่อ DLIT

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560

ปฐมนิเทศนักเรียน

ชั้น ม.1และม.4

ปีการศึกษา2560

11 พ.ค. 2560

คณะผู้บริหารสหวิทยาเขต

เจริญราชเดช

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม

ช่วงเปิดภาคเรียน 1/2560

วันที่ 18 พค 2560

โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

29-30 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุข

อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

และ รพ.สต.นาโพธิ์

ตรวจสุขภาพและตรวจฟัน

ม.1 - ม.6 26 พ.ค. 2560

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

และมอบทุนการศึกษานักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2560

5 มิ.ย. 2560

ได้รับคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการ

100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง

จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

เนื่องในวันไหว้ครู

การศึกษา2560

15 มิถุนายน 2560

จัดพิธีไหว้ครู

ปีการศึกษา 2560

15 มิถุนายน 2560

กิจกรรมเลือกตั้ง

คณะกรรมการสภานักเรียน

ปีการศึกษา2560

15 มิถุนายน 2560

ร่วมบริจาคโลหิต

เพื่อสภากาชาดไทย

23 มิถุนายน 2560

กิจกรรม

รณรงค์สร้างจิตสำนึก

การใช้พลังงาน

ในสถานศึกษา

24 มิ.ย. 2560

กิจกรรม

เดินสวนสนาม

เนื่องในวันสถาปนา

ลูกเสือแห่งชาติ

23 มิ.ย. 2560

ร่วมโครงการ

To be number One

ณ อบต.นาโพธิ์

30 มิ.ย. 2560

โครงการ

ยกระดับผลการทดสอบ

O-NET

ปีการศึกษา 2560

6-7 ก.ค. 2560

นายวิชิต ศีลพันธ์

นายอำเภอกุดรัง

เยี่ยมชม โครงการ

100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง

ร่วมถวาย

เทียนเข้าพรรษา

เวียนเทียน

7 ก.ค. 2560

โครงการแรงงาน

เตรียมความพร้อม

แก่กำลัง

24 กค 2560

การอบรม

นักเรียนแกนนำ

อย. น้อย

24 ก.ค. 2560

กิจกรรม

วันสุุนทรภู่

สัปดาห์ห้องสมุดฯ

28 กค 2560

นพส. ร่วมกับ

จุฬาฯจัดค่าย

ตามฮีตตามฮอยอีสาน

8-10 สค 2560

กิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ

11 สิงหาคม 2560

ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ

ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรัง

จังหวัดมหาสารคาม

12 สิงหาคม 2560

โครงการ

เยาวชนกุดรัง

วัยใส ห่างไกลเอดส์

17 สิงหาคม 2560

กิจกรรม

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

จัดประจำปี 2560

16-23 สิงหาคม 2560

กิจกรรม

วันวิทยาศาสตร์

23 สิงหาคม 2560

คณะผกท. นรท.

ลงทะเบียนจิตอาสา

งานพระราชทานเพลิงพระศพฯ

25 กันยายน 2560

กีฬาภายใน

ประจำปี 2560

26-29 กันยายน 2560

สถานที่มอบสิ่งของ

พระราชทาน

แก่จิตอาสาฯ

10 ตุลาคม 2560

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

รัชกาลที่ 9

สวรรคต ครบ 1 ปี

13 ตค 2560

รด.จิตอาสาพิเศษ

รับมอบสิ่งของพระราชทาน

ณ หอประชุมอบต.นาโพธิ์

21 ตุลาคม 2560

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช

ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรัง

จังหวัดมหาสาคาม

23 ตค 2560

ผกท.และ นศท.

ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ในหลวง รัชกาลที่ 9

26 ตุลาคม 2560

ร่วมพิธีพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ในหลวงรัชกาลที่ 9

26 ตค 2560

จัดประชุมศิษย์เก่า

เพื่อเตรียมงาน

ผ้าป่า33 ปีคืนสู่เหย้าฯ

5 พฤศจิกายน 2560

จัดประชุม

ผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2560

9 พฤศจิกายน 2560

พิธีถวายราชสดุดี

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

รัชกาลที่ 6

22 พฤศจิกายน 2560

ผอ.สพม.26

คณะผู้บริหาร

ประธานสหวิทยาเขต

เยี่ยมชมโรงเรียน

22 พฤศจิกายน 2560

นศท.

อำนวยความสะดวก

การจราจร

หน้าโรงเรียน

นศท.รับการฝึกอบรม

การจราจร

จาก เจ้าหน้าที่

ตำรวจสภ.กุดรัง

29 พย 2560

นำเสนอผลงานระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง

ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

วันที่ 28-30 พย 2560

จัดประชุมคณะกรรม

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ 1 ธค 2560

นำวงโปงลางร่วมแสดง

และนำผลผลิตของนักเรียน

ร่วมงาน

เปิดตลาดประชารัฐ ฯ

5 ธค 2560

ออกแนะแนวเพื่อรับสมัคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2561

ณ ร.ร.ในเขตพื้นที่บริการ

ให้ความอนุเคราะห์ที่พัก

ให้แก่โรงเรียนที่มาร่วมแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมฯ

ครั้งที่ 67

วันที่ 19-20 ธค 2560

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ

วันที่ 20 - 21 ธค 2560

“จิตอาสาทำความดี

ด้วยหัวใจ”

ทำความสะอาดป่า

รอบบริเวณโรงเรียน

วันที่ 25 ธค 2560

จัดงานผ้าป่า

เพื่อการศึกษา

"33 ปี คืนสู่เหย้า

หมู่เฮาชาว นพส."

วันที่ 30 ธันวาคม 2560

ร่วมบริจาคโลหิต

เพื่อสภากาชาดไทย

ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรัง

วันที่ 5 มค 2561

นำ นศท. หญิง

ชั้นปี 3

เข้ารับการฝึกภาคสนาม

ณ มทบ.26

วันที่ 9-11 มค 2561

นำวงโปงลางร่วมแสดง

ในกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี พ.ศ.2561

ณ อบต.นาโพธิ์

เป็นสถานที่

ในการจัดงานวันครู

ประจำปี 2561

วันที่ 16 มค 2561

นำเสนอผลงาน อย.น้อย

งานมหกรรม อย.น้อย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 มค 2561

จัดโครงการ

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์

26 มค 2561

จัดโครงการ

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

26-27 มค 2561

ขอขอบคุณ

ตัวแทนของ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที่มาจัดกิจกรรม

และมอบทุนการศึกษา

วันที่ 5 กพ 2561