02/14 2560

รวมภาพกิจกรรม

Untitled Document

กิจกรรม

งานเลี้ยงต้อนรับ

ท่าน ผอ ทรงศักดิ์ ชาวไพร

ได้เป็นตัวแทน

การแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 66

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2559

 

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 7 ธันวาคม 2559

 

คณะครู นักเรียน

ร่วมบริจาคโลหิต

เพื่อสภากาชาดไทย

ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรัง

จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 15 ธันวาคม 2559

 

 

กิจกรรม

ออกกำลังกายทุกวันพุธ

 

 

 

กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาภายใน

ประจำปีการศึกษา 2559

 

กิจกรรม

งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560

 

 

กิจกรรม

เข้าค่ายวิชาระเบียบวินัย

 

 

โครงการต้นกล้าความดี

"หนุ่มซิง สาวใส

"ไม่ท้องก่อนวัย ไม่ติดโรค"

 

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

 

กิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาต่อ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

และ 4 ปีการศึกษา 2560

 

พบปะเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง

นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์

 

 

จัดกิจกรรม

ทัศนศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559

 

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

ร่วมกับ บริษัท มหาสารคาม

เบเวอเรช จำกัด

จัดโครงการกินดีอยู่ดีตามวิถีพอเพียง

 

 

จัดพิธีปัจฉิมจบการศึกษา

นักเรียนชั้นม.3 และชั้น ม.6

27 กุมภาพันธ์ 2560

 

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

จัดพิธีทำบุญตักบาตร

เนื่องในโอกาสโรงเรียน

ครบรอบ 33 ปี วันที่ 2 มีนาคม 2560

 

 

เปิดป้ายศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคเยาวชน

2 มีนาคม 2560

 


ศึกษาดูงาน

โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

6-7 มีนาคม 2560