Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

บรรยากาศการเตรียมความพร้อม โครงการพระราชทานความ

บรรยากาศการเตรียมความพร้อม โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราษฏรจังหวัดมหาสารคาม วันที่12 กันยายน 2556 โดยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน