Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์84 หมู่ 13 ถนน แจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน

ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

“นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”