Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์84 หมู่ 13 ถนน แจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน

สัญลักษณ์จังหวัดมหาสารคาม

สัญลักษณ์จังหวัดมหาสารคาม

ตราประจำจังหวัดมหาสารคาม

 

          เป็นรูปต้นไม้ใหญ่และท้องทุ่ง หมายถึง พื้นดินอันอุดมให้ความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชน ซึ่งมีการทำนาเป็นอาชีพหลัก พื้นที่ในจังหวัดนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร


          นอกจากการทำนาชาวเมืองยังมีอาชีพอีกหลายอย่าง เช่น ทำเกลือสินเธาว์ ไร่ฝ้าย ยาสูบ และเลี้ยงไหม เมืองมหาสารคามแยกออกมาจาก แขวงเมืองร้อยเอ็ดในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

จังหวัดมหาสารคามใช้อักษรย่อว่า "มค"


คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม
"พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร"


ดอกไม้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

 

 

ชื่อพื้นบ้านอีสาน จำปาขาว

ชื่อทั่วไป ลั่นทมขาว จำปาขาว ลีลาวดี

ชื่ออื่น จำปาขาว

ชื่อสามัญ Temple Tree, Pagoda Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ Plumeria obtusa L.

วงศ์ APOCYNACEAE

ประเภท ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก
          ลั่นทมขาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก กิ่งก้านเปราะ อุ้มน้ำ สูงประมาณ ๔-๖ เมตร เปลือกเรียบเกลี้ยง สีเขียวอมเทา ภายในต้นมีน้ำยางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ ออกตรงกันข้ามรูปใบหอกกลับหรือ ลักษณะรูปไข่กลับ กว้าง 5-8 ซม. ยาว 20-32 ซม.
ลักษณะวิสัย โคนใบสอบแคบ ปลายใบมน แผ่นใบหนาเป็นมัน สีเขียวเข้ม ท้องใบมีขนสั้น ๆ ประปราย ดอกออกเป็นช่อตามปลายยอด ดอกมีสีขาว กลิ่นหอม มีกลีบดอก ๕ กลีบ โคนกลีบซ้อนกันเป็นรูปหลอด มีกลิ่นหอม ผลแห้งเป็นฝักคู่สีม่วงแกมน้ำตาล เมล็ดมีขนสีขาวฝักยาวเรียว เมล็ดแบน

การขยายพันธ์ ใช้เมล็ดและกิ่งตอนปลูก

สภาพที่เหมาะสม ไม้ชอบขึ้นกลางแจ้ง

ถิ่นกำเนิด -

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ

ประโยชน์ทางสมุนไพร

          เปลือกราก : ใช้เป็นยาระบาย ขับน้ำเหลืองเสีย รักษาโรคงูสวัด
          น้ำยาง : ใช้ทาโรคหิด งูสวัด
          เมล็ด : ใช้เป็นยาห้ามเลือดภายใน
          ดอก : ผสมกับพลู เป็นยาแก้ไข้ ไข้มาเลเรีย
          ฝัก - ใช้ฝนทาแก้ริดสีดวงทวาร