Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์84 หมู่ 13 ถนน แจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน

คำขวัญของโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนชุมชน