Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์84 หมู่ 13 ถนน แจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน

ท่องเที่ยวเมืองมหาสารคามรูปแบบใหม่สไตล์ AR ด้วย Aurasma Application

Untitled Document
ท่องเที่ยวเมืองมหาสารคามรูปแบบใหม่สไตล์ AR ด้วย Aurasm Application

คู่มือการใช้งานสื่อ AR ด้วย Aurasma Application

 

1. ประวัติจังหวัดมหาสารคาม

2. เล่าเรื่องเมืองสารคาม

3. ประวัติท้าวมหาชัยเจ้าเมืองคนแรกมหาสารคาม

4. มุมสูง เมืองมหาสารคาม

5. 150 เมืองมหาสารคาม

6. พระธาตุนาดูน

7. คำขวัญ จังหวัดมหาสารคาม

8. ออนซอนสารคาม

9. พระศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคาม

10. มหาเจดีย์มหาสารคาม วัดป่าวังน้ำเย็น

11. วนอุทยานโกสัมพี

12. สะพานไม้แกดำ

13. ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม พระอุโบสถรูปทรงเรือวัดหนองหูลิง

14. วัดป่าเกาะเกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม

15. บึงกุย สะดืออีสาน โกสุมพิสัย มหาสารคาม

16.ไม่ลับไม่รู้ ที่เที่ยวมหาสารคาม! เที่ยวป่าตามหาปูน้ำจืด 7 สี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน นาเชือก