Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์84 หมู่ 13 ถนน แจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน

  • บรรยากาศ การรับรายงานตัวนักเรียนปีการศึกษา 2565

    บรรยากาศ การรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2-3 เมษายน 2565

คณะผู้บริหาร

นายมนตรี ลุนสมบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์