Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์84 หมู่ 13 ถนน แจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน

รวมภาพกิจกรรม

Untitled Document

กิจกรรม

งานเลี้ยงต้อนรับ

ท่าน ผอ ทรงศักดิ์ ชาวไพร

ได้เป็นตัวแทน

การแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 66

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2559

 

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 7 ธันวาคม 2559

 

คณะครู นักเรียน

ร่วมบริจาคโลหิต

เพื่อสภากาชาดไทย

ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรัง

จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 15 ธันวาคม 2559

 

 

กิจกรรม

ออกกำลังกายทุกวันพุธ

 

 

 

กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาภายใน

ประจำปีการศึกษา 2559

 

กิจกรรม

งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560

 

 

กิจกรรม

เข้าค่ายวิชาระเบียบวินัย

 

 

โครงการต้นกล้าความดี

"หนุ่มซิง สาวใส

"ไม่ท้องก่อนวัย ไม่ติดโรค"

 

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

 

กิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาต่อ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

และ 4 ปีการศึกษา 2560

 

พบปะเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง

นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์

 

 

จัดกิจกรรม

ทัศนศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559

 

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

ร่วมกับ บริษัท มหาสารคาม

เบเวอเรช จำกัด

จัดโครงการกินดีอยู่ดีตามวิถีพอเพียง

 

 

จัดพิธีปัจฉิมจบการศึกษา

นักเรียนชั้นม.3 และชั้น ม.6

27 กุมภาพันธ์ 2560

 

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

จัดพิธีทำบุญตักบาตร

เนื่องในโอกาสโรงเรียน

ครบรอบ 33 ปี วันที่ 2 มีนาคม 2560

 

 

เปิดป้ายศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคเยาวชน

2 มีนาคม 2560

 


ศึกษาดูงาน

โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

6-7 มีนาคม 2560